Toppubli
Image default
Business

Regenwaterfilter voor regenwatersystemen

Men kan een regenwatersysteem compleet maken met een goed regenwaterfilter. Dat zorgt ervoor dat men door zo’n regenwaterfilter al het hemelwater dat opgevangen wordt om kan zetten naar water dat in veel gevallen dezelfde functie kan vervullen. Zo kan regenwater dat van het dak en de goot komt wellicht niet één-twee-drie omgezet kunnen worden tot zuiver drinkwater kan het wel voor andere zaken gebruikt worden.

In veel gevallen wordt kraanwater dat te drinken is gebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de wc terwijl regenwater dat net zo goed kan doen. Een regenwatersysteem met een passend regenwaterfilter is daarom een uitstekend middel om verspilling tegen te gaan. Een zuinig huis kan daarom gewaarborgd worden door een regenwaterfilter dat zijn werk perfect uitvoert.

Filters voor het regenwatersysteem

Een regenwaterfilter komt voor in verschillende varianten. Zo is er de normale, het pre-tankfilter, welke ondergronds geplaatst kan worden en het Varitank filter. De plaatsing kan voor de opslagtank gelegen zijn, maar het is ook mogelijk dat het erboven zit of erin. Het doel blijft in elk geval hetzelfde. Het zorgt ervoor dat vuiligheid zich geen weg weet te vinden naar het secundaire waterleidingnet waar wasmachines, toiletten, urinoirs en tuinkranen op aangesloten zijn. Een regenwaterfilter is daarom een product bij uitstek dat zand en vuildeeltjes blokkeert. Ook zijn er andere filters zoals de fijnfilters die in verschillende gradaties voorkomen. Deze zijn erg geschikt om aan het eind van een aftappunt een laatste zuiveringsmogelijkheid te bieden. Sommige van deze regenwaterfilters zijn groot genoeg om zelf uit te spoelen. Dan is er nog het bio-filter waarbij bacteriën een handje helpen in het schoonmaakproces. Ze breken alles af wat ze kunnen, de rest kan afgevangen worden. Er zijn dus heel wat diverse regenwaterfilters beschikbaar.

Andere addities

Er zijn nog andere addities die men kan doen om een regenwatersysteem te verbeteren. Er zijn zowel regenwaterfilters bij ons verkrijgbaar als breektanks en regenwaterputten. Voor elke situatie is er wel een onderdeel zoals een regenwaterfilter dat past.