Toppubli
Image default
Business

Belang van dyslexie tests

Het is voor kinderen belangrijk dat ze een dyslexie test doen. Dyslexie kan namelijk grote gevolgen hebben voor kinderen, vooral als het niet vastgesteld wordt. De kinderen kunnen in dat geval namelijk denken dat ze minder slim zijn dan hun klasgenoten, omdat ze zonder duidelijke oorzaak niet goed meekomen met hun klasgenoten. Dit kan vervolgens leiden tot een verminderde motivatie, onzekerheid en slechte schoolresultaten. Om dit te voorkomen is het dus belangrijk om een dyslexie test en zo nodig ook een dyscalculie onderzoek uit te laten voeren.

 

Dyslexie

Dyslexie zorgt ervoor dat mensen problemen hebben met technisch lezen en spellen. Dit komt doordat dyslectische mensen een minder goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben. Hierdoor kunnen zij niet goed onderscheiden welke letters er in een klanken voorkomen. Dit zorgt ervoor dat het lastig is om een gesproken woord te schrijven en om een geschreven woord te spellen. Een dyslexie test kan uitwijzen of iemand last heeft hiervan. Niet iedereen die langzaam leest heeft hier namelijk last van. Mensen met een lagere intelligentie hebben namelijk ook moeite met schrijven en lezen.

 

Kenmerken

Er zijn een aantal kenmerken die erop duiden dat een kind dyslexie heeft een dat een dyslexie test nodig is. Zo maken dyslectische kinderen opvallend veel spellingsfouten, lezen ze spellend en komt dyslexie voor in de familie. Daarnaast hebben ze moeite met het onthouden van rijtjes, de tafels en versjes. Daarna vinden ze het lastig om te rijmen.

 

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Wanneer een dyslexie test de aandoening heeft bevestigd, kan het verstandig zijn om aan remedial teaching te gaan denken. Een remedial teacher kan kinderen goed begeleiden en een remedial teaching handelplan samenstellen voor het kind. Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk zijn er opgeleide remedial teachers die kinderen kunnen helpen na een dyslexie test, dyscalculie onderzoek of andere tests. Neem voor meer informatie over dyslexie tests en meer contact met ze op!

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/