Toppubli
Image default
Business

Marketing toppertjes

 

 Marketing toppertjes

Om als ondernemer of professional de markt te kunnen bereiken zijn er vele handvatten en theorieën beschikbaar. In dit artikel worden er een aantal theorieën kort toegelicht. Het zijn handige hulpmiddelen om een bepaalde doelgroep te bereiken en de verkopen te laten stijgen.

 • 6ps
 • 7s model
 • Ansoff Matrix
 • Swot analyse

 

6p’s

De 6p’s zijn erg handig om de basis te leggen bij het opstarten van het bedrijf. In het ondernemingsplan kunnen de 6p’s toegelicht worden. Door iedere p te behandelen wordt er vorm gegeven aan de marketingmix.

 • Product
 • Prijs
 • Personeel
 • Plaats
 • Promotie
 • Presentatie

 

7s model

Het 7s model van McKinsey brengt zowel de harde als de zachte factoren in kaart. Met dit denkmodel kun je de sterke en zwakke punten van een organisatie gestructureerd in beeld brengen. Het bestaat uit de volgende 7 elemenenten.

 • Significante waarden (shared values)
 • Strategie
 • Structuur
 • Systemen
 • Staf (personeel)
 • Stijl van het management
 • Sleutelvaardigheden.

 

Ansoff Matrix

De Ansoff Matrix geeft een methode aan om de markt uit te breiden. Dit betekent dat de ondernemer continu op zoek is naar het uitbreiden van de onderneming en het vergroten van de winst. Met de marktgroei strategieën van Ansoff bestaat de mogelijkheid om dit op vier verschillende manieren te bewerkstelliggen.

 • Markt penetratie: groeien met bestaande producten in een bestaande markt.
 • Markt ontwikkeling: nieuwe markten voor bestaande producten vinden.
 • Product ontwikkeling: nieuwe producten aanbieden voor de bestaande markt.
 • Diversificatie: nieuwe producten in nieuwe markten.

 

Swot analyse

De Swot Analyse is gericht op het in kaart brengen van de sterkten en zwakten van een onderneming. Dit is de interne analyse. Daarnaast de kansen en bedreigingen in kaart brengen. Dit is de externe analyse.

 

De hiervoor beschreven modellen zijn geen in beton gegoten werkelijkheid. Het zijn denkmodellen waarmee een ondernemer of professional relatief gestructureerd en eenvoudig een plan kan maken. Er zijn vele modellen en het is per organisatie verschillend welk model goed te gebruiken is.

 

 

https://www.marketingtheorie.be/